Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa kwestie związane z ochroną danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej www.partynicka.com.pl należącej do "EGERIA DEVELOPMENT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych jest "EGERIA DEVELOPMENT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Przyjaźni 6c/1 53-030 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267632, NIP: 8942885008, adres e-mail: ochronadanych@egeriadevelopment.pl, tel.: 71 360 83 10 lub 698 716 230 (dalej „Spółka”).

Spółka przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników strony www.partynicka.com.pl (dalej określanych jako „Klienci”). Cel przetwarzania danych osobowych jest zawsze jasno określony i zaprezentowany Klientowi. Spółka nie udostępnia innym podmiotom danych Klientów bez ich wyraźnej zgody.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Korzystanie ze strony internetowej www.partynicka.com.pl nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Automatyczne gromadzenie informacji

W celu zaoferowania przez serwis jak największego zakresu funkcjonalności, Spółka wykorzystuje automatyczne mechanizmy, służące do gromadzenia i przetwarzania informacji o sposobie korzystania użytkownika ze strony www.partynicka.com.pl, a w szczególności:

a. pliki cookies

Plik cookies jest małym plikiem tekstowym, zawierającym informacje, wysyłane przez stronę internetową www.partynicka.com.pl, a następnie zapisywane na komputerze użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej.

Plik cookies nie gromadzi i nie przechowuje żadnych danych osobowych ani adresowych użytkownika, nie pozwala również na pobieranie jakichkolwiek danych z jego komputera. Wykorzystanie tej techniki ułatwia użytkownikowi dotarcie do interesujących go treści, pozwala również określić profil informacji jakimi użytkownik jest zainteresowany oraz prowadzenie statystyk dostępu do strony. Pliki cookies są również wykorzystywane przez narządzie Google Analytics w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych.

b. kod śledzący (tracking code)

Kod śledzący, będący częścią strony, umożliwia generowanie i monitorowanie statystyk dotyczących korzystania ze strony, jej części lub określonego komponentu. Gromadzone dane są wykorzystywane w celu poprawy użyteczności strony oraz wykrywania usterek w jej działaniu.

Korzystając ze strony internetowej www.partynicka.com.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zostaną zapisane w pamięci przeglądarki internetowej Klienta zgodnie z jej aktualnymi ustawieniami.

Szczegółowe informacje o sposobie zapisywania, obsługi i usuwania plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej Klient może zablokować zapisywanie i obsługę plików cookies.

Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać okresowym zmianom, które będą publikowane na stronie internetowej www.partynicka.com.pl

Wszelkie zmiany wyżej wymienionego dokumentu, obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej na stronie internetowej www.partynicka.com.pl i będą dotyczyć wyłącznie umów zawieranych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do już zawartych umów zastosowanie polityka w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy, chyba że obie strony wyrażą zgodę na zastosowanie do takiej umowy zmienionego dokumentu.

W przypadku pytań, dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: ochronadanych@egeriadevelopment.pl

Lokalizacja inwestycji

Skontaktuj się z nami

Informacja i sprzedaż mieszkań

Egeria Development Sp. z o.o.
53-030 Wrocław
ul. Przyjaźni 6c/1

sprzedaz@partynicka.com.pl

695 923 432
Godziny pracy
pon. - pt. 10:00 - 16:00

Deweloper

Egeria Development Sp. z o.o.
53-030 Wrocław
ul. Przyjaźni 6c/1

biuro@egeriadevelopment.pl

71 360 83 10
698 716 230
Godziny pracy
pon. - pt. 10:00 - 16:00